หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 admin ( 2019-10-03 17:39:02)

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2562-2563" โดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น. จำนวนชั่วโมง CPD และ CPA นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7.5 ชั่วโมง admin ( 2019-09-18 14:01:49)

ประกาศทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี admin ( 2019-09-02 15:07:52)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป มาร่วมสร้างสุขภาพดีไปพร้อมกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ “BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี” (Run for Charity) เพื่อถวายเงินรายได้หลังจ admin ( 2019-08-21 11:35:58)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษี RD Camp” ตอน ชุมชนนิยมค้าออนไลน์ พร้อมประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท และรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร admin ( 2019-08-20 15:08:10)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 admin ( 2019-05-03 12:03:08)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 admin ( 2019-01-17 14:33:00)

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (นับจำนวนชั่วโมง CPD นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชี) admin ( 2019-01-02 14:43:00)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2561 admin ( 2019-01-02 14:34:19)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2561 admin ( 2019-01-02 14:33:46)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพชุดใหม่ admin ( 2019-01-02 14:32:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน superadmin ( 2019-01-02 14:16:56)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) admin ( 2019-01-02 14:16:15)

ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา admin ( 2019-01-02 14:15:28)