หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 admin ( 2019-05-03 12:03:08)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 admin ( 2019-01-17 14:33:00)

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (นับจำนวนชั่วโมง CPD นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชี) admin ( 2019-01-02 14:43:00)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2561 admin ( 2019-01-02 14:34:19)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2561 admin ( 2019-01-02 14:33:46)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพชุดใหม่ admin ( 2019-01-02 14:32:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน superadmin ( 2019-01-02 14:16:56)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel) admin ( 2019-01-02 14:16:15)

ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา admin ( 2019-01-02 14:15:28)