หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่ง และผังที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่นี่

บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่ง และผังที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่นี่

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน
บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่ง และผังที่นั่ง ล่วงหน้าได้ โดย Click ดูจากไฟล์แนบในประกาศด้านล่างนี้

กรณีที่ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook สามารถค้นหาได้จาก file Microsoft Excel โดย Click ที่นี่

หมายเหตุ: คณะวิชา รายชื่อ และเลขที่นั่งบัณฑิต และมหาบัณฑิต เรียงลำดับตามลำดับการขึ้นรับปริญญาบัตร


 

 

102