หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมสัมมนาเรื่อง

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมสัมมนาเรื่อง

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2562-2563"
โดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี วาระปี 2560-2563)


ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น.
ณ ห้อง ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เชียงใหม่


จำนวนชั่วโมง CPD และ CPA นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7.5 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ file แนบด้านล่าง หรือ https://account.payap.ac.th/announce/2562/ACPYUSeminar301162.pdf

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ดูได้จากไฟล์แนบ