หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี  เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น. ณ ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เชียงใหม่
สามารถ Download File ได้ตาม link ด้านล่างนี้