หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร