ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี) ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
admin ( 2018-11-23 12:25:11)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2561
admin ( 2018-09-24 11:51:39)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพชุดใหม่
admin ( 2018-03-05 13:48:51)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร
admin ( 2018-03-05 13:48:35)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ จัดค่ายดนตรี สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย : Music Camp (Learn & Travel)
admin ( 2018-03-05 13:47:32)

ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
admin ( 2018-03-05 13:47:17)

ดูทั้งหมด