News

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ก.พ.
admin ( 2020-12-18 11:28:03)

ทุนพร้อมเสิร์ฟ
admin ( 2020-12-18 11:06:52)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "นักบัญชียุค New Normal และรายงานทางการเงิน สำหรับ NPAEs" วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เชียงใหม่
admin ( 2020-11-26 13:35:21)

บัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 สามารถตรวจสอบเลขที่นั่ง และผังที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่นี่
admin ( 2020-11-17 13:27:03)

คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หัวข้อ
admin ( 2020-11-17 12:57:59)

Plan 2/2563 for Accounting
admin ( 2020-10-10 16:09:41)

All News

 

102