หน้าหลัก     

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้

admin ( 2019-11-15 11:03:50)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัดโครงการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดต้นจันทร์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 8:00 - 12:00 น.

admin ( 2019-09-17 14:29:49)

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในโครงการเกษตรอินทรีย์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30น.ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพีย

admin ( 2019-08-25 10:35:01)

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีสืบชะตา ประจำปีการศึกษา 2561" วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดสันคะยอม

admin ( 2019-04-30 12:41:24)

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีดำหัว คณบดี และอาจารย์อาวุโส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ม.พายัพ เขตแม่คาว

admin ( 2019-04-27 15:02:23)

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62

admin ( 2019-01-22 14:11:00)

ภาพบรรยายกาศ การบรรยายพิเศษ เรื่องความเสี่ยงและข้อควรรู้ ของการประกันชีวิตควบการลงทุนโดยคุณยุทธพงษ์ อัครธเรศ ประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุม ดร.สิงโต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

admin ( 2019-01-11 13:07:11)

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไทย-จีน คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "สำเภาน้อยอาสา 2018" ทำความดีด้วยหัวใจ ทำแนวกันไฟและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

admin ( 2019-01-02 14:14:28)

...Merry X'MAS and Happy New Year....

admin ( 2019-01-02 14:14:02)

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า "ย้อนวันวานศิษย์เก่าชาว AC&FB" 24 พ.ย. 61

admin ( 2019-01-02 14:13:36)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

admin ( 2019-01-02 14:13:23)

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานกรุงเทพ-ชลบุรีระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2561

admin ( 2019-01-02 14:13:01)

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 11 สิงหาคม 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:42)

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:22)

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:04)