หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีสืบชะตา ประจำปีการศึกษา 2561" วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดสันคะยอม

admin ( 2019-04-30 12:41:24)

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีดำหัว คณบดี และอาจารย์อาวุโส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ม.พายัพ เขตแม่คาว

admin ( 2019-04-27 15:02:23)

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 62

admin ( 2019-01-22 14:11:00)

ภาพบรรยายกาศ การบรรยายพิเศษ เรื่องความเสี่ยงและข้อควรรู้ ของการประกันชีวิตควบการลงทุนโดยคุณยุทธพงษ์ อัครธเรศ ประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุม ดร.สิงโต จ่างตระกูล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562

admin ( 2019-01-11 13:07:11)

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไทย-จีน คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "สำเภาน้อยอาสา 2018" ทำความดีด้วยหัวใจ ทำแนวกันไฟและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

admin ( 2019-01-02 14:14:28)

...Merry X'MAS and Happy New Year....

admin ( 2019-01-02 14:14:02)

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า "ย้อนวันวานศิษย์เก่าชาว AC&FB" 24 พ.ย. 61

admin ( 2019-01-02 14:13:36)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

admin ( 2019-01-02 14:13:23)

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานกรุงเทพ-ชลบุรีระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2561

admin ( 2019-01-02 14:13:01)

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 11 สิงหาคม 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:42)

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:22)

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2019-01-02 14:12:04)

ความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในการเตรียมความพร้อมไปประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา

admin ( 2019-01-02 14:11:44)

ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2560

admin ( 2019-01-02 14:11:33)

ภาพกิจกรรมงานพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ม.พายัพ

admin ( 2019-01-02 14:11:21)