หน้าหลัก     

...Merry X'MAS and Happy New Year....

admin ( 2018-12-04 13:26:41)

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า "ย้อนวันวานศิษย์เก่าชาว AC&FB" 24 พ.ย. 61

admin ( 2018-12-02 12:32:45)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

admin ( 2018-11-09 12:23:22)

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานกรุงเทพ-ชลบุรีระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2561

admin ( 2018-10-17 14:24:46)

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 11 สิงหาคม 2561

admin ( 2018-08-27 14:44:34)

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2018-06-21 11:24:19)

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2018-06-03 15:27:40)

ความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในการเตรียมความพร้อมไปประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา

admin ( 2018-05-28 15:10:07)

ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2560

admin ( 2018-05-23 16:43:18)

บรรยากาศงาน Open House คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

admin ( 2018-03-05 13:52:23)

บรรยากาศงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 4 ก.พ. 2561

admin ( 2018-03-05 13:51:19)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561

tang ( 2018-03-05 13:50:52)

พิธีประดับเข็ม นักศึกษารหัส 59 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

tang ( 2018-03-05 13:50:33)

บรรยากาศโครงการ English for you 27-28 มกราคม 2561

admin ( 2018-03-05 13:50:19)

บรรยากาศการสัมมนา หลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ครั้งที่ 8/2561" เรื่อง "รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า"

tang ( 2018-03-05 13:50:06)