หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี และบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 

 

 

 

102