หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศงาน "พิธีสืบชะตา ประจำปีการศึกษา 2561" วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดสันคะยอม

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีสืบชะตา ประจำปีการศึกษา 2561" วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดสันคะยอม

คณบดี อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เข้าร่วมพิธีสืบชะตา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ วัดสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

102