หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศงาน "พิธีดำหัว คณบดี และอาจารย์อาวุโส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ม.พายัพ เขตแม่คาว

ภาพบรรยากาศงาน "พิธีดำหัว คณบดี และอาจารย์อาวุโส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ม.พายัพ เขตแม่คาว

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน "พิธีดำหัว คณบดี และอาจารย์อาวุโส คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร" ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ม.พายัพ เขตแม่คาว