หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ...Merry X'MAS and Happy New Year....

...Merry X'MAS and Happy New Year....

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมกันตกแต่งอาคารสถานที่ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โดยในวันอังคารที่ 4 ธันวามคม ทีมผู้บริหารและสำนักงานศาสนกิจได้มาร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร