หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

คณบดี คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ของสาขาการบัญชี และสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ซึ่งจะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร คร้้งที่ 41 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561