หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

คณบดี คณาจารย์ นักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาคณะบัญชีฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 8:30 - 11:00 น. ณ อาคารสายธารธรรม ม.พายัพ เขตแม่คาว