หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และการปฐมนิเทศน์นักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันที่ 1 มิถุนยน 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ม.พายัพ เขตแม่คาว โดยมี คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น