หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว