หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บรรยากาศโครงการ English for you 27-28 มกราคม 2561

บรรยากาศโครงการ English for you 27-28 มกราคม 2561

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมกับ มูลนิธิ The Friends of Asia Foundation จัดโครงการ "English For You" เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและให้ตระหนักรู้ในเอกลักษณ์ของความเป็นนานาชาติ ซึ่งจัดรูปแบบกิจกรรมเป็น Active Learning โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ ของมูลนิธิฯ