หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีประดับเข็ม นักศึกษารหัส 59 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

พิธีประดับเข็ม นักศึกษารหัส 59 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม (Sense of Belonging) ของการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดปีการศึกษา จึงได้จัดพิธีประดับเข็มเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์กำหนดไว้