หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บรรยากาศงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 4 ก.พ. 2561

บรรยากาศงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 4 ก.พ. 2561

งาน "เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561" โดยคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ม.พายัพ เขตแม่คาว