หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โครงการ “ย้อนรอยอดีตวิวัฒนาการเงินตราไทย” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว