Home       Photo Gallery       คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัดโครงการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดต้นจันทร์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 8:00 - 12:00 น.

คณะบัญชี การเงินและการธนาคารจัดโครงการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดต้นจันทร์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 8:00 - 12:00 น.

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ร่วมกิจกรรมโครงการสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ปีการศึกษา 2562 ณ วัดต้นจันทร์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 8:00 - 12:00 น.