ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
admin ( 2019-10-03 17:39:02)

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2562-2563" โดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น. จำนวนชั่วโมง CPD และ CPA นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7.5 ชั่วโมง
admin ( 2019-09-18 14:01:49)

ประกาศทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
admin ( 2019-09-02 15:07:52)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป มาร่วมสร้างสุขภาพดีไปพร้อมกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ “BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี” (Run for Charity) เพื่อถวายเงินรายได้หลังจ
admin ( 2019-08-21 11:35:58)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายภาษี RD Camp” ตอน ชุมชนนิยมค้าออนไลน์ พร้อมประกวดแผนการตลาด ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท และรับวุฒิบัตรจากกรมสรรพากร
admin ( 2019-08-20 15:08:10)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
admin ( 2019-05-03 12:03:08)

ดูทั้งหมด