ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
admin ( 2019-05-03 12:03:08)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
admin ( 2019-01-17 14:33:00)

สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรม เรื่อง "ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563" โดย ผศ. ดร. ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (นับจำนวนชั่วโมง CPD นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 7 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชี)
admin ( 2019-01-02 14:43:00)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2561
admin ( 2019-01-02 14:34:19)

ประกาศแผนการลงทะเบียนของนักศึกษาสาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2561
admin ( 2019-01-02 14:33:46)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพชุดใหม่
admin ( 2019-01-02 14:32:00)

ดูทั้งหมด