กลับไปฟังเพลง
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
Home Accounnt
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ทางรัฐบาลต้องการให้เอกชนจัดทำเพลงถวายในนามประชาชนชาวไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน จึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ประสานงานจัดทำเพลงถวาย พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ในฐานะประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น อันประกอบด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ศิลปินแห่งชาติ สมาคมนักแต่งเพลง สมาคมดนตรี สมาคมนักร้อง จึงได้ร่วมกันแต่งเพลง "ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา" ขึ้น โดยมีนักร้อง ๗๒ คน ร่วมร้องและศิลปินแห่งชาติ ๗ ท่าน ร่วมในการแต่งเนื้อร้องและทำนอง

เนื้อเพลง
บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา

** อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิผไท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล …….

เพลงในเว็บไซท์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ชีวิต สังคม เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้คน
มิได้มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ และไม่มีการเปิดให้ Download แต่อย่างใด ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของผู้แต่ง
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง บันทึกความทรงจำของพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา