หน้าหลัก     

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ 11 สิงหาคม 2561

admin ( 2018-08-27 14:44:34)

งานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2018-06-21 11:24:19)

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

admin ( 2018-06-03 15:27:40)

ความภาคภูมิใจของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารในการเตรียมความพร้อมไปประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา

admin ( 2018-05-28 15:10:07)

ภาพบรรยากาศงานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส บุคลากรเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2560

admin ( 2018-05-23 16:43:18)

ภาพกิจกรรมงานพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ม.พายัพ

admin ( 2018-05-03 13:51:51)

บรรยากาศงาน Open House คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

admin ( 2018-03-05 13:52:23)

บรรยากาศงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 4 ก.พ. 2561

admin ( 2018-03-05 13:51:19)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561

tang ( 2018-03-05 13:50:52)

พิธีประดับเข็ม นักศึกษารหัส 59 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ

tang ( 2018-03-05 13:50:33)

บรรยากาศโครงการ English for you 27-28 มกราคม 2561

admin ( 2018-03-05 13:50:19)

บรรยากาศการสัมมนา หลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ครั้งที่ 8/2561" เรื่อง "รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า"

tang ( 2018-03-05 13:50:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชม วิวัฒนาการของเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

superadmin ( 2018-03-05 13:49:50)