หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ภาพกิจกรรมงานพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ม.พายัพ

ภาพกิจกรรมงานพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ม.พายัพ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เข้าร่วมงานพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ม.พายัพ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.พายัพ เขตแม่คาว วันที่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 15:00 - 17:00 น.