นักศึกษา

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง “กำหนดโทษในความผิดทุจริตการสอบสำหรับนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ดูที่นี่

Link แนะนำ