สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games

สโมสรนักศึกษา คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ AC&FB Quiz Games ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สำหรับโครงการ AC & FB Quiz Games จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทดสอบ และทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการบัญชี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 851478 ต่อ 427