จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในหน่วยงานทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2560 และยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านที่สนใจสามารถ Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสารแบบสอบถาม

หรือเข้า Download ตามช่องทางด้งนี้